Böle Hembygdsförening


Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

Bankgiro 5600-0128

Böle hembygdsförening

Böle - byn med äldre anor än man tror.


Befolkning har förmodligen funnits i Böles närhet redan för 4000 år sedan.

Böleborna var vid denna tid med stor säkerhet säIjägare och fångstmän. Dessa människor bodde bland annat på norra sidan av Ökvistberget invid den skyddade viken bakom berget. Synliga bevis på detta finns idag i form av bland annat kokgropar.


Vid denna tid mynnade Piteälven ut i havet vid Böle, och den numera ganska smala älvfaran hade då en bredd av  cirka 2,5 km.

Med utgångspunkt från den landhöjning som varit och som även fortsätter kan man föreställa sig hur landet såg ut på denna tid.


Landet låg då på grund av inlandsisens nedtryckning nästan 40 meter lägre än det gör idag. Den nuvarande byn låg helt under vatten och de delar som stack upp ur den havsvik som PiteäIven då utgjorde var Byberget, Falkberget, Stor- och Lill­Råberget, Masurberget samt Ökvistberget, som då var en halvö ut från Masurberget och sträckte sig från Kvarnbäcken norrut mot Pålberget.

(från Böhle bygdebok)