Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

År 1993 - efter fem års arbete, kunde en forskargrupp i Böle bestående av Ingrid Ceder, Hjördis och Lennart Jonsson, Ulf Jonsson, Ulla Näsström, Inga Olofsson, Gudrun och Erik Rönnbäck, Gerda Stenberg och Barbro Viklund presentera sitt resultat


Böhle bygdebok - länkar till våra rötter


Många år har förflutit sedan dess, boken är för länge sedan slutsåld. Därför vill hembygdsföreningen presentera delar av innehållet på vår hemsida, så att alla som är intresserade av Böles historia kan läsa om den via det moderna medlet – Internet.

 

Affärer i Böle

Badhusföreningen

Bölebom

Böle Bönhusförening

Bölebyns Garveri

Bölebyns sportklubb

Bölebyns manskör

Då kråonhästn djåol storbruta

Finska evakueringen, 1944-1945

Fänriksbostället Gyllengård

Gamla tiders hantverkare, småföretagare mm

Grandins café

Huskurer

IOGT-Logen 4475 Morgonväkten

Islossning i Piteälven

"Joån"-hemmanets tillkomst

Järnvägen

Kommunikationer

Kvarnbäcken

Käck-Tjärn, en historien om ett namn

Lappgärdet

Logen Käcktjärn

Löjtnantsbostället Willhelmsdal

Minnesstenen

Mårtes-med anor från 1500-talet

När Böle fick elektricitet

Nöjeslivet

Prästgården i Käcktjärn

Sinas bageri

Taxi

Tidningar till Böle-bornas förfogande

Våra gårdsnamn

 

 

 

 

Personligheter i Böle

Lars Levi Danielsson

Agge Nilsson

Paul Fredrikson

Selfrid Isaksson

Ester Eriksson

Svea Olofsson

 


Artiklar

Bilder från Böle, inskickade av Jonas Berglund

Hälsning från Afrika

Utdrag ur "Mina minnen" - Mitt första skolår. Rolf Fredriksson

Utdrag ur "Mina minnen" - Godtemplarhuset och IOGT, av Rolf Fredriksson

Bölebyns Garveri, dess historia av Jan Sandlund

Minnen från Böle Bom, av Tore Gabrielsson

Namn och människor i Böle fram till år 2002 (sammanställt av Erik Rönnbäck)


Bilder

Gamla skolkort

Gamla bilder från Böle