Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se

Böles första skola (huset till höger, skolan revs 1983)

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Skolan i Böle byggdes i slutet av 1800 - talet eller början på 1900 - talet. Skolan bestod av ett stort klassrum, kapprum och en lägenhet åt lärarinnan. Det fanns inte vatten och avlopp. Skolan värmdes upp av stor svart kamin och vatten hämtades i en brunn på gården. På 1920 - talet blev man trångbodda och man byggde en ny skola som invigdes i januari 1928.

I den gamla skolan blev "frökens" lägenhet matbespisning. Efter matrasterna var det flickornas uppgift att torka disken och pojkarna bar in ved och vatten.


Böle skola

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Skolan invigdes i januari 1928. Denna innehöll tre klassrum och en lärarbostad. 1970 blev elevunderlaget för litet och skolan stängdes.

Föräldrar och andra förde därför en hård kamp med myndigheterna, och i januari 1975 öppnades Böle skola igen. 1984 byggdes skolan ut till det utseende den har idag.


Bryggmans stenhuggeri (Bölevägen 10)

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

En fin stenhuggartradition och skickliga hantverkare har också funnits i byn. Den först kände, som äldre bybor ännu minns, var August Björk. Efter August fortsatte sonen Sanfrid en tid med företaget, som 1932 övertogs av Sven Bryggman. År 1973 flyttades företaget till Öjebyn och heter numera Granitti AB.

Även Arthur Vikstén startade eget inom stenhuggeribranschen.


Emils hus på Gyllengårdsvägen 18 (huset är rivet)

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

Gyllengårdsvägen med Gotis i förgrunden

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Böle bönhusförenings missionshus

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Den som tidigare passerat Böle missionshus har säkert lagt märke till årtalet 1941 målat ovanför bron. Mitt under brinnande krig beslutade sig ett antal bölebor för att ge byn ett eget missionshus.

Tidigare, ja så tidigt som från 1870 - talet hade man samlats till gudstjänster i vad som långt i vår egen tid kallades gamla skolan och under 1930-talet i det då nya skolhuset.


Det var i regel präster och predikanter som stod för predikningarna, men det var inte ovanligt att någon mansperson läste ur postillor eller predikosamlingar när folk kommit samman.

Böle missionshus var bara tre år gammalt när det 1944 togs i bruk som bostad för människor från broderlandet Finland.

1945  kunde de evakuerade återvänd till sina hemorter och böleborna, som under tiden åter tagit skollokalerna i bruk för gudstjänster och söndagsskola, återvända till bönhuset.Fritz Nilssons gård, numera flyttat till Svensbyliden

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Fritz Nilssons veranda. Personerna på bilden är från vänster, Albin Lindbäck, Karl Åsten och Fritz Nilsson.

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Gamla bölebron,bilden tagen från södra sidan.

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Först 1917 fick man en bro över Piteälven.

Dessförinnan hade man fått åka färja eller båt. Överfarten skedde cirka 100 meter uppströms från nuvarande bro.

Färjpersonalens bostad och uthus fanns på södra sidan av älven.


Mer om broar över Piteälven


Gamla och nya bölebron,bilden tagen från södra sidan.

foto:Rolf Fredrikson, år 1994, rolf.fredrikson@gmail.com


Nya bron över Piteälven under byggnad

foto: Sara Lööf, år 1994


Mer om broar över Piteälven

Nya bron över Piteälven under byggnad

foto: Sara Lööf, år 1994


Mer om broar över Piteälven

Nya bron över Piteälven under byggnad

foto: Sara Lööf, år 1994


Mer om broar över Piteälven

Böle garveri och gamla bron.

Nya bron över Piteälven under byggnad till höger.

foto: Sara Lööf, år 1994

Gamla bölebron.

Pappa Axel f 1910 på Grönna. Den infälda skylten sitter snett ovanför pappas huvud.

Foto: Kurt Danielsson.


Flottning i Piteälven

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Bergstedts lanthandel. Rolf Fredrikssons dotter Anette i förgrunden.

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 


Vy från missionshuset längs Lillmoravägen

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


”Sjöbergsgärdan” där nu f.d. ICA-källan är belägen.

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Vilhelmsvägen under uppbyggnad, f.d. ICA-källan är belägen till vänster.

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com


Bölebyns manskör 1945-1950

Bakre raden fr.v: Göte Berglund, Runo Dahlbäck, Lennart Berglund, Ivar Berglund, Frans Lundberg

Mittenraden fr.v: Martin Fredriksson, Axel Johansson, Karl Jonsson, Knut Andersson, Paul Fredrikson, David Andersson

Främre raden fr.v: Johan Berglund, Paul Jonsson, Sven G. Berglund, B. Arne Berglund, Ingvar Berglund, John Fredriksson

Läs mer om Bölebyns manskör