Böle hembygdsförening Webbansvarig

Bölebyns Garveri

- unikt i Europa


Historien om hur Bölebyns Garveri startade i Låstbäcken ungefär år 1919 - 1920 och endast efter några år flyttades till Böle är i denna version berättad av Johan Lundgren i Böle på 1960-talet och samtidigt nedskrivet. Johan var född år 1897 i Finnbäcken och arbetade som dräng i ungdomsåren i Låstbäcken och hans historia lyder:

Vid laga skifte av Långnäs by flyttade Bror Sundbom (född Eirs-Stenvall) till fäbodplatsen i Låstbäcken år 1903. Han och hans hustru Augusta (född Granström) odlade upp fäbodplatsen till ett ordentligt hemman - nuvarande Sambetes-föreningens mark - i Låstbäcken. De fostrade 10 barn under knappa förhållanden. Lillstugan med en liten kammare samt inmurad bakugn var deras bostad under alla åren i Låstbäcken.

En stor stuga i två våningar med brutet tak var under uppförande. Den var upptimrad och taklagd men saknade fönster och inredning. Den användes som hölada under vissa år.

År 1918 dog Bror Sundbom och fyra av hans barn i spanska sjukan och hemmanet såldes till Johan Olofsson från Skomanstjälen för 13.000 kronor.

En sörlänning vid namn Kristersson blev boende hos Johan Olofsson under en tid. Han ville med Johans hjälp starta ett garveri i den tomma gården. Så blev också gjort och några minns fortfarande garvarkarens gropar i terrängen.


Garveriet flyttas till Böle


Efter endast en kort tid i Låstbäcken blev en flyttning av verksamheten aktuell. Den upptimrade storstugan revs omkring 1922, för att byggas upp som garveri i Böle.

Omkring år 1923 övertog Nils Petter Kristersson garveriet och drev verksamheten med näbbskotillverkning och andra produkter till år 1930.

Karl E. Johansson från Långnäs blev därefter ny ägare.


Vintertid stoppade man skohö i näbbskorna för värmens skull. Skohö - starrhö - slog man på myrarna med lie på sommaren och torkades. Sommartid använde man skotrasor - "skåschlarven" - som i regel var av flanell. För att hålla näbbskorna tåliga mot fuktigt väder, smordes de in med en tjärblandning - ister och tjära.

 

Ny ägare 1950 - Assar Sandlund


År 1950 sålde Johansson garveriet till Assar Sandlund från Roknäs. Denne hade lärt sig yrket av sin far, som i sin tur hade lärt sig yrket hos garvare Bergström i Öjebyn.

Assar Sandlund var den ende i Sverige som använde naturmetoden när han garvade skinn. Det är en lång procedur som tar ca. 4 månader.

Under 1960-talet blev det allt färre som sydde näbbskor för hand.

År 1969 kontaktade Assar Sandlund Lillpite-bröderna Persson. Både Sven och Axel hade gått i pension och bägge hade lagt av skomakeriyrket redan år 1940. Sven hade därefter jobbat på byggen och Axel åt Vattenfall, men Assar fick dem att återuppta tillverkning av näbbskor.

Perssons var en stor familj - nio bröder och fem systrar - och när pappan Anders Persson dog år 1919, var endast Johan, den äldste sonen, utbildad skomakare. Johan hade lärt sig yrket av sin far. Sedan fick Gideon, Gustav, Fritz, Axel, Sven, Simon och Sigurd lära sig yrket i tur och ordning.

Under 1980-talet var endast Axel, Simon och Sven kvar i yrket, som skickligt formade ihop läderbitarna till gedigna handgjorda näbbskor.


Stipendiaten Assar


Den 4 maj 1975 tilldelades Assar Sandlund ett diplom och stipendium som "framstående företagare med hantverksbetonade inslag i sin produktion". Det var landshövding David Hansén som bildat en fond för detta ändamål och som utdelas varje år.

Idag har Assar trappat ned och sonen Jan tagit hand om ruljansen, men den gamle veteranen ger sig inte tid att vila. Trots sina många år på nacken, packar han sina skinnalster för att bege sig till Jokkmokks marknad för 63:dje gången och det lär vara rekord för "knallarna".

Den som gör ett besök i Bölebyns Garveri känner den ljuvliga lukten av läder i sina näsborrar så fort dörren slås upp.

Har Du tur får Du kanske tillfälle att "titta in" i själva garveridelen, där garvarekaren med garvsyran väntar på nya skinn som skall garvas.

Ett besök är en upplevelse som minner om gamla tider och som bär den hantverksmässiga traditionen vidare till nya generationer.

Det är kultur i väggarna i Bölebyns Garveri. 

HB


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se