Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Bölebyns manskör 1945-1950


Bakre raden fr.v: Göte Berglund, Runo Dahlbäck, Lennart Berglund, Ivar Berglund, Frans Lundberg


Mittenraden fr.v: Martin Fredriksson, Axel Johansson, Karl Jonsson, Knut Andersson, Paul Fredrikson, David Andersson


Främre raden fr.v: Johan Berglund, Paul Jonsson, Sven G. Berglund, B. Arne Berglund, Ingvar Berglund, John Fredriksson
Bölebyns manskör

bildades den 18 februari 1931 och erhöll vid starten 14 medlemmar. Intresse för manskörssång hade nog funnits länge, men ej kunnat tillvaratas i brist på ledare. Tack vare handlaren Paul Jonssons inflyttande till orten och hans stora intresse för sången blev den frågan löst.

Jonsson valdes enhälligt till körens dirigent och som dess ordförande resp. sekreterare valdes Paul Fredrikson och Axel Johansson. År 1932 anslöt sig kören till Norrbottens sångarförbund och räknade nu ett 25 tal medlemmar. Under trenne år framåt kunde kören och likaså ortsbefolkningen glädjas åt en visserligen ej så stor, men tämligen välsjungande manskör.

Under senare delen av 1935 var tyvärr kören tvungen att lägga ner sin verksamhet på grund av brist på första tenorer, vilka dels på grund av avflyttning från orten dels andra orsaker lämnat kören.


Glädjande nog kunde kören från 1945 återupptagaga sin verksamhet med egna konserter  eller tillsammans med manskörerna i Öjebyn, Roknäs-Sjulnäs och Hortlax.

Erik Rönnbäck, skrev en stor artikel i Böhle bygdebok, om när han 1954 kom till Böle och blev medlem i manskören. Han berättar om det varma mottagandet han fick i kören och blev också första och andra tenorernas repetitör, eftersom han kunde traktera en orgel. Ledaren för kören var nu Ivar Berglund. Kören sjöng bl. a på valborgsmässoafton, sång vid Röda Korsets fester, gudstjänster och julottor i Böle bönhus.

Bl. a gjorde kören en sångarresa till Svolver 1953 och deltog i Nordsveriges representationskör. Som medlem i Norrbottens sångarförbund medverkade kören i konserter i Luleå, Älvsbyn och Kalix.

Med tiden blev det allt svårare att hålla sig med egna körer i de olika byarna. Tankar om att bilda något gemensamt fanns, och de blev förverkligade i Norrebykören.

Erik skriver vidare att sångarbröderna fick i all enkelhet, utan stora åthävor, vara med i en kulturell gärning som gladde så många, som i sången fann tröst i svåra stunder och glädje i medgångens tid.
(Sammanställt av Rolf Fredrikson, som tagit del av ett klipp ur PT aug 1945 och Erik Rönnbäcks skrivning i Böhle bygdebok)Mer om bölebyns manskör