Böle hembygdsförening Webbansvarig

HANTVERKARE, SMÅFÖRETAGARARE M.M.


SMED.

Byasmed vid seklets början var bl.a. Carl Petter Samuelsson. Hans gård och smedja stod på den tomt där nu Inger Berglund bor.


SKOMAKARE.

Carl Fredriksson hade sitt skomakeri på gården mitt emot skolan.

Efter honom fortsatte sonen John en tid med skomakeriet. Som kuriosa kan berättas att Carl  en gång fick den stora äran att sy ett par skor åt patron Hedqvist från Öjebyn.

Det har även funnits en skomakare som hette Lindgren.

Böles nuvarande skomakare heter Robert Öberg. Han har sitt skomakeri inne i Småstaden i Piteå. Robert bor på den gård där Elof Hansson hade sitt lastbilsåkeri.


SKRÄDDARE.

Robert Fält sydde herrkläder och "Mäster" Fälts skrädderi låg på den plats där nu Gertrud och Signar Lindholm bor.


SÖMMERSKA.

Ebba Fredriksson sydde herr-, dam- och barnkläder


MÖBELSNICKARE.

Amandus Berglund, Kvarnbäcken och

Gottfrid Holmgren, Kvarnbäcken.


MÅLARE.

August Jonsson, Lillmoran drog inte bara ut tänder utan han var också en duktig möbelmålare.


BYGGMÄSTARE.

Nils Johan  Johansson, som tillsammans med Frans Johansson, Klubbgärdet  uppförde bl.a. Böle skola, som invigdes i januari 1928.


BYASLAKTARE.

Före slakteriernas tillkomst utfördes slakten hemma på gårdarna. Byaslaktare var bl.a. Isak Lindström, Käcktjärn, Artur Svensson, Kvarnbäcken och "Mina" Fredriksson, Böle.

"Mina” (som var gift med skomakare Carl) slaktade ej stora djur utan höll sig till får, kalvar och kaniner.


SLAKTERI

I Kvarnåsen fanns Axel och Ragnar Danielssons (far och son) slakteri. Det startades av fadern Axel Danielsson. Förutom att de slaktade åt bönder och småbrukare, köpte de upp djur och slaktade och åkte runt bygden och sålde.

Axel Danielsson som även sålde fisk, åkte omkring i Pitebygden med häst och vagn. Ragnar som förvärvade en liten lastbil (se bilden) reste även till Luleå med slakt.


 


År 1937 byggde Ragnar ett bostadshus och slakteri i byn (mitt emot ICA-Källan) där han bedrev sin verksamhet. Han köpte upp livdjur, som slaktades och levererades till kontrollslakterier i Piteå och Luleå.

Rörelsen upphörde 1965.

IOSTENHUGGARE.

En fin stenhuggartradition och skickliga stenhuggare har också funnits i byn. Den först kände, som äldre bybor ännu minns, var August Björk. Hans stenhuggeri fanns på gården där Jan-Erik Berglund har sitt sommarhus.

Efter August fortsatte sonen Sanfrid en tid med företaget, som 1932 övertogs av Sven Bryggman.

Bryggmans stenhuggeri fanns på den gård där nu Anneli  Lundkvist och Stig-Erik Nilsson bor. År 1973 flyttades företaget till Öjebyn och heter numera "Granithi AB" och drivs av Sven-Erik Bryggman.

Även Erik Vikstén startade eget inom stenhuggarbranschen.

(Många är de saligen avsomnade Bölebor, som vilar på kyrkogården under vackert huggna stenar från Björks och Bryggmans stenhuggeri och numera Granithi AB.)


REPARATÖR m.m.

Paul Fredriksson hade reparationsverkstad och försäljning av cyklar, mopeder och motorcyklar. År 1959 - 60, när TV på allvar gjorde sitt intåg i byn, sålde och även reparerade han TV-apparater. Paul var en "händig" karl, som kunde laga och fixa det mesta. Hans gård och verkstad ägs nu av Lars Källström.


DAM- och HERRFRISÖRER.

Den första utbildade damfrisörskan i Böle var Essy Grandin.

Böles nuvarande damfrisering kallas G-salongen och "frissan" heter Gerd Nilsson.

Böles förste herrfrisör /förutom de som var självlärda/ var Oskar Berglund. Han bodde nere vid älven, men han hade sin lilla friserstuga bredvid vägen på bostadsområdet mitt emot hyreshuset.

Göte Vikstén övertog sen friseringen och efter honom en kort tid Erik Larsson från Roknäs.

Friserstugan flyttades så småningom till den gamla badplatsen för att bli sommarstuga och den ägs av Rickard Johansson.


SÅGVERK

Ett av Bölebyns största privata företag var K. A. Åstens Trävaruexport AB. Sågen som låg vid stationsområdet uppfördes omkring 1940 och sysselsatte som mest ca 15 man.


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128