Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Grandins café

En samlingsplats för Böles ungdomar på 1940-talet var

Grandins café. Det ägdes av Signe Grandin, som förutom café rörelsen

också sålde mjölk och grädde i samma lokal. På den tiden fanns inga tetrapak utan mjölken mättes upp med litersmått i medhavd hämtare. Bröd, karameller och cigarretter fanns också att köpa.

Många har säkert gjort sin debut som rökare på Grandins, sedan man köpt två lösa Boy och en tändsticksask. På Grandins samlades ungdomarna på lördagskvällarna över en kopp kaffe och en mazarin om man hade råd. Var man inte stadd vid kassa kunde man ändå sitta där vid ett bord. Till sist enades man om till vilket dansställe man skulle åka, vilka som skulle dela på en taxi, eller vem som skulle få åka med den

som hade en egen bil. Söndagsafton samlades man igen för att vänta på bussen in till stan. Oftast gick man då på sju-bion, men ibland åkte man bara in till stan för att promenera

på Storgatan upp och ner några gånger.

 

Sinas Bageri

Att idrottsplatsen i Böle heter Sinavallen, vet de flesta, men varför den har fått det namnet kanske har fallit i glömska. Bölebyns Sportklubb anordnade en namntävling, där man fick lämna nanmförslag. Just namnet Sinavallen hade föreslagits av bl.a. Iris Stenberg, som vann första pris - en tavla.

Varför heter det då Sinavallen? Ja, tidigare låg Sinas bageri och café invid den plats där Böle Sportklubb idag har sin fotbollsplan.

Tant Sina var en välkänd kvinna i Böle med omnejd. Hon hette egentligen Eufrosina Larsson, gift Sjöberg.

Sina startade sitt bageri i samband med järnvägens byggande. Rallarna behövde köpa bröd någonstans, men även flottningsarbetarna var hennes kunder. Före vägens tillkomst rodde hon ner till Böle bom med sina brödkorgar, men sedan vägen (nuvarande Älvvägen) kom till cyklade hon ned med sitt bröd varje dag och helst före frukost.

Så småningom började Sina sälja torra varor t.ex. kaffe och socker m.m. från en liten "skrubb" i farstun. Detta utökades senare till en liten lanthandel i anslutning till caférörelsen.

Bageri, café och butik inrymdes i två vinkelställda gårdar och det var först i slutet på 40-talet, som ett särskilt bageri inrättades.

Alla gamla Bölebor minns säkert "tant" Sinas goda bröd, spec. limpan (Sinalimpan), mjukkakan, anisbröden och pepparkakorna.

Till många bröllop och födelsedagskalas stod Sinas bageri för förplägnaden.

Sedermera övertogs rörelsen av fosterdottern Aina och hennes make Göran Svensson.