Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Islossning i Piteälven

1930-2014

Följande noteringar om islossningen är upptecknade av Artur Andersson åren 1930-1983 och från 1984 av Jan-Erik Vidgren, Artur Andersson mfl.

  År  / datum

1930  28april

1931  4maj

1932  18maj

1933  6maj

1934  9maj

1935  11maj

1936  7maj

1937  1maj

1938  14maj

1939  14maj

1940  17maj

1941  22maj

1942  1maj

1943  5maj

1944  13maj

1945  27april

1946  5maj

1947  4maj

1948  24april

1949  6maj

 


  År  / datum

1950  1maj

1951  11maj

1952  8maj

1953  29april

1954  10maj

1955  18maj

1956  10maj

1957  11maj

1958  18maj

1959  30april

1960  30april

1961  2maj

1962  10maj

1963  5maj

1964  13maj

1965  6maj

1966  16maj

1967  6maj

1968  2maj

1969 14maj


  År  / datum

1970 14maj

1971 12maj

1972  9maj

1973  30april

1974  3maj

1975  5maj

1976  9maj

1977  16maj

1978  17maj

1979  7maj

1980  5maj

1981  14maj

1982  12maj

1983  7maj

1984  4maj

1985  16maj

1986  9maj

1987  8maj

1988  6maj

1989  5maj


  År  / datum

1990  28april

1991  5maj

1992  11maj

1993   4maj

1994   4maj

1995  12maj

1996  12maj

1997  14maj

1998   7maj

1999   7maj

2000   4maj

2001   5maj

2002  25april

2003  29april

2004  3maj

2005  2maj

2006  4maj

2007  25april

2008  3maj

2009  2maj


År  / datum

2010  4maj

2011  26april

2012  2maj

2013  3  maj

2014  25 april

2015  28 april