Böle hembygdsförening Webbansvarig

Kvarnbäcken

- Borghaga, Hjärtlanda, Almrote och Almstorp


Den allra första bebyggelsen i Kvarnbäcken bestod troligen av soldattorpen. Om dessa blir vi fortfarande påminda, eftersom en del av fastigheterna fortfarande bär namn som Borghaga, Hjärtlanda, Almrote och Almstorp.

Det är svårt att säga när Kvarnbäcken befolkades av jordbrukare, men enligt storskiftet 1811-1814 ansökte Olof Andersson att få göra ett nybygge i Kvarnbäcken. Detta beviljades av Böle byamän och Böle nr 8 delades då mellan bröderna Olof och Anders Andersson.

Olof tilldelades 5/64 mantal eller 62 hektar i Kvarnbäcken, där han byggde nytt hus omkring år 1816. Detta är troligen den första jordbruksfastigheten i Kvarnbäcken. Nuvarande ägare till bostadshus och tillhörande byggnader är Brage Ahlkvist. Övrig skogs- och åkermark är avstyckad och försåld.

I Kvarnbäcken hade Bölebönderna sina kvarnar, de s.k. östra och västra kvarnarna, varav den ena var en sågkvarn. Första gången kvarnarna omtalas är på Hans Cruises karta, men även på 1796 års karta finns de uppmärkta.

Kvarnarna gingo vår och höst, men så småningom grundades bäcken upp allt mer och 1791 stängdes den östra kvarnen. Enligt uppgift såldes den västra kvarnen vid byastämma 1887 eller 1890 och idag finns inte många spår efter denna epok.

Vid en bäckrensning sommaren 1992 hittades några stockar, som eventuellt kan vara själva grunden till kvarnen.

Numera finns en hel och en halv kvarnsten bevarade. Den hela på på Börje Larssons tomt och den halva vid Lars Bergmans slåtterstuga i Kvarnbäcken.

Skola, järnvägsstation och handelsbod hör till det som försvunnit under åren, liksom de små jordbruk som de flesta hade vid sidan om sina arbeten på någon industri eller i skogen och i flottningen.

GS och TB


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se