Böle hembygdsförening Webbansvarig

Löjtnantbostället Wilhelmsdahl


Wilhelmsdahl inköptes år 1768 (enligt Militära Boställen i Norrland av Svartengren) till löjtnantsboställe för Piteå kompani. Bostället erhöll omedelbart Säteri frihet.

Enligt andra källor fanns bostället redan 1709. Den som då var bosatt där P Fahlqvist, blev tillfångatagen av ryssarna i slaget vid Poltava, och dog i fångenskap i Tobolsk, Sibirien.


Boställets ägor lågo både i Böle 21/64 mantal och i Pitholm 9/64 mantal. Dessa bestod av skog och äng kring bostället, Stormyrrödjningen och Lidskiftet i Nyböle, Nötöskiftet, Hedskiftet och Haraholmsskiftet i Pitholm.Löjtnant Carpelan, förste innehavaren, åtog sig att själv bebygga bostället mot att sockenmännen lämnade en stock per rök samt tillät honom att från sockenallmänningen ta resterande erforderligt virke samt förbundo sig att till honom betala 4000 rdl. kopparmynt.


 


WilhelmsdahlLöjtnant Carpelan inköpte från Porsnäs by en timring med måtten 17,40 X 7,20 meter vilken restes som huvudbyggnad. Förutom denna uppfördes följande:


Källarbyggnad bestående av redskapslider och bod med valvad stenkällare.

Brygg- och bagarstuga med trappa till vinden.

Loftsbyggnad uppdelad i stall, foderlada och två bodar.

Får- och svinhus. Vedlider.

Ladugård bestående av fähus och foderlada. 2 st hemlighus (herr och dam).

Utanför gårdsplanen lågo badstuga, stolpebod och ribyggnad. Dessa användes tillsammans med fänriksbostället Gyllengård.

 

Fäbod gemensam för båda boställena Wilhelmsdahl och Gyllengård med stuga och stuva, kammare, sädes- och hölada, källare samt sommarfähus om 8 bås beläget i Nyböle.


Trädgård anlades år 1780 i form av kryddgårdstäppa, som sedermera eller omkring år 1860, då bostället arrenderades av kapten Rheborg, utbyggdes till en mindre parkanläggning invid den på västra sidan av gården belägna skogen samt en större trädgård med köks- och blomsterland, bärbuskar, bersåer, rabatter och bänkar av både trä och torv.


Fiske vid havet: löja och strömming och i Piteälven löja och sik.


Kvarnar: 1/12 av Östra Kvarnen i Kvarnbäcken samt 1/6 av andra kvarnen i samma bäck.


Vägar och broar hade bostället att underhålla, dels å allmän väg, dels i Pitholms by.


Innehavare 1768-1839


S.W. Carpelan,1768 - 1771. Född 1733 i Mätzäkylä i Reso socken, Finland, död 1814 å Wilhelmsdal, Kuopio, Finland. Gift med Johanna de Carnall. Löjtnant Västerbottens regemente 1761, kapten 1770, major 1778, överstelöjtnant 1785. Landshövding nhv 1788.


J. Leyonmark,1771 - 1774, född 1730 i Nyland, död 1733 i Piteå.


C. F. Dahl,1775 - 1778, född 1725 i Östergötland, död 1776.


G. J. Eneschiöld,1778 - 1779, född 1734.


L. M. Moritz,1781 - 1784, född 1756, död 1795 i lungsjukdom i Notviken.


G. Ifflander,1784 - 1787, född 1764, död 1790.


C. Heykenschiöld, 1787 - 1790, men han varken bodde på eller brukade bostället, enär han under besittningstiden var kommenderad hos H.M. Konungen. Han hade bostället utarrenderat åt kaptenen L. Moback.


C. A. Pauli, 1791 - 1795, född 1762, död 1807 i Piteå.


J. P. Turdfjell,1795 - 1810, född 1765, död 1808, hade även anknytning till Långvikens glasbruk och Lappgärdets Skeppsvarv.


Ad. Gyllengam,1810 - 1817, bodde även på överstebostället Gran i Öjebyn.


Z. G. Eneschiöld,1817 - 1818, född 1783, död 1821 på Andholmens löjtnantsboställe.


F. W. Georgii,1818 - 1821, född 1783 i Stockholm, död 1837.


Magnus Willgott Huss, född i Luleå 13/3 1854; volontär vid Norrbottens fältjägarkår 11/4 1872; mogenhetsexamen 5/6 1874; elev vid krigsskolan å Karlberg 14/7 1874; officersexamen därstädes 11/11 1876; underlöjtnant utan lön 22/12 samma år samt med lön 7/6 1878; 2.löjtnant 3/9 1880; examen vid Infanteriets skjutskola å Rosersberg 20/9 samma år; examen vid Generallantmätarkontoret 18/5 1881; 1.löjtnant 1/7 1890; vice kommissionslantmätare 9/4 1891; 2.kapten 10/4 1895; 1.kapten 8/10 1897; kommissionslantmätare 30/5 1902; avsked med inträde i regementets reserv 15/4 1904; förordnad att vara bataljonschef vid Bodens landstormsbataljon inom Bodens landstormsområde 1/11 1905; förordnad att vara landstormsområdesbefälhavare vid Bodens landstormsområde 1/6 1906 - 31/5 1909; RSO; död i Lövånger 3/2 1930.


Carl Oscar Theodor Meyerhöffer född 1/5 1852 i Sventorp, Skaraborgs län. Gift med Ida Aurora Ekman, dotter till apotekaren i Piteå Nils Gustaf Ekman och hans hustru Ida Dorotea Ljungkvist.


E. Ström,1821 - 1823, fanns även en tid på kaptensbostället Margretelund.


D. Lagerborg,1827 - 1839, senare på majorsbostället i Öjebyn.


Med Lagerborg upphörde innehavarnas tid å Wilhelmsdal. Bostället arrenderades därefter ut och erhöll som förste arrendator förutvarande innehavaren, kapten Ström, som bodde på Wilhelmsdahl in på 1850-talet.

Efter honom satt kaptenen A. W. Rheborg, gift med Charlotta Therese Gripensköld, på gården. Under dennes arrendatorstid gjordes ofantligt mycket för gårdens förbättring. Jordbruket sattes i förstklassigt skick, en större trädgård anlades på baksidan av huset och försågs med rabatter, bersåer och bänkar, både av trä och av jord och mossa. Ute i en av bersåerna brukade kapten Rheborg sitta vackra sommardagar med sina expeditionsgöromål och dit sökte sig också de gamla knektarna på kompaniet, som hade något ärende till chefen. Från denna tid höra de korslagda sablar av trä, som än idag pryda en av husets gavlar och som anger gårdens beskaffenhet. En av granit huggen sten, till minne av Rheborgs trogne kamrat på jaktstigen, hunden Skytt, fanns bland lummig grönska som ett minne av trogen vänskap mellan jägaren och hunden.


De sista arrendatorerna


De båda sista arrendatorerna, löjtnanterna, sedermera majorerna C. O. Th. Meyerhöffer och M. V. Huss, minns nog ännu mången äldre norrbottning. Dessa båda arrendatorer anlitade som faktotum på gården en gammal soldat, Daniel Gustav Sjöberg.

När Wilhelmsdal år 1893 utbjöds till försäljning, köpte denne en del av bostället för 8.955 kronor.

Från honom har den gått i arv till sonen Ernst Gustaf Sjöberg, som ägde gården från 1894 - 1937 då hans söner Elis och Agge Sjöberg övertog den 1937 - 1979.

1979 blev deras systerdotter Inga Olofsson boställets nya ägare och hon bor där fortfarande.

IO


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se