Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

"Mårtes"

- med anor från 1500-talet


För över 400 år sedan byggdes de första gårdarna i Böle och med stor sannolikhet uppfördes en av dessa  på platsen där nu - år 1993 - "Mårtes"-gården ligger.

Det är fastslaget genom en rutinerad studiegrupp från Långnäs, att en man vid namn Erik Nilsson, var från Böle. Han var son till birkarlen (=köpmannen) Nils Olsson, Hamnen, Öjebyn.

Evert Eriksson, den inflytelserike Bölebonden, var även son till Erik Nilsson. (Läs mer om denne Böleson i separat artikel).

"Mårtes"-gårdens kända historia börjar med:

1500-taletErik Nilsson

1600-taletEwert Erikssonson

Anders Ewertssonson

Ewert Andersson- 1695son

Malin Andersson

efter försäljning år 1700 går gården i arv från far till son

1700-taletMårten Swensson

Marget Hansdotter

Christjer Mårtensson 1694 -son

Kerstin Andersdotter 1689 - 1759

Mårten Christiersson 1717 - 1801son

Carin Zackrisdotter 1712 - 1796

Anders Mortensson 1741 son

Anna Gabrielsdotter 1756

1800-taletGabriel Andersson 1779 - 1844son

Christina Eriksdotter 1777 - 1857

Anders Gabrielsson 1815 -  son

Johanna Gustava Hedqvist 1819 -

Katarina Matilda Björk 1830 -

Ulrik Helion Leonard Andersson1865 -fosterson

Hustru Fredrika Lovisa Nilsson 1863 -

1900-taletKarl Artur Helion Andersson 1895 -samt brodern

Erik David Leonard Andersson1899 -

Här bryts kedjan igen då gården säljs till dess nuvarande ägare:

Anders Granström

Gunnel Öhlund.


 Nuvarande "Mårtes"-gården, som den ser ut idag, är uppförd i mitten på 1800-talet. Bagarstugan uppfördes 1927-28.

Ekonomibyggnaden uppfördes samtidigt med mangårdsbyggnaden.

Den c:a 150 år gamla ekonomibyggnaden får nu - hösten 1993 - "stryka på foten" då den rivs för att ge plats åt den nya Böle-brons norra landfäste. Stora delar av "åsen" där den stått, kommer att schaktas bort.

LJ