Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Böles historia

Namn och människor i Böle fram till år 2002

text och sammanställning: Erik Rönnbäck

 

 

Kära läsare av detta dokument!


Våren 2002 samlades ett tiotal människor intresserade av Böles historia kring

ämnet namn och människor i det Böle som en gång var, och som i dag är, vår egen

by. I ett mycket svagt ögonblick lovade jag att sammanfatta våra ansträngningar

till en handling, som i varje fall deltagarna kunde ha nytta och glädje av.

Detta är ett försök från min sida att i ord formulera de ordkaskader, som vid kvällsträffarna nådde just mina öron. För att göra detta arbete någorlunda

fullständigt hade det behövts vidhängande kartblad, men jag måste tillstå att

det arbetet mäktade jag inte med, så ni får hålla till godo med text. Mina pilar

i texten > är ett försök att visa hur gårdarna på olika sätt fått nya ägare.


Som sig bör började vi i södra delen av byn och konstaterade att dagens

officiella namn på Lillån förr var Lillälva.

Holm > Anna-Lisa Lundqvist

F.d. Verner Holm > Ragnhild Nilsson. I en fastighet intill vägen bodde

“Fallera-Lina” Lundberg. Mårtesholmen hette på en 1700-talskarta Granholmen. Där

fanns också två stycken Jon-grönnor, tidigare fårbetesområden.


På Stor-Tomas Grönnan har familjerna Danielsson huserat. T ex Primus D, Sigurd

D, Roland, Karl-Evert, och Sven D. Ovanför bron låg färjkarlen Holms fastighet.


Tilda och Knut Berg > Ulrik och Alice Gramadies och även

Ismael Dahlberg > Gustav Dahlberg > Magnus Gramadies m fam. Sommarstugan vid

älven ägs av Gudrun och Kjell Dahlberg. Ute i älven ligger Lill-Tomas Grönnan,

även kallad Oskar-Nischa Grönnan efter förre ägaren Oskar Nilsson, tidigare

fårbetesområde.


Mårtes – en gård med anor. Läsare hänvisas till Böhle bygdebok. Efter makarna

David och Ingrid Anderssons frånfälle ägs den numera av Anders och Gunnel

Granström.


Bölebyns garveri uppfördes 1923 av Nils Petter Kristersson. 1930 blev Kalle

Johansson ny ägare och 1950 tillträdde Assar Sandlund med fru Siri. Företaget

ägs nu av Jan och Inger Sandlund

Gammel-Garvars – var Kalle och Signe Johanssons hem – ägs nu av Gösta och Siv

Johansson.


Dyviks ångsåg låg nere vid älven och ägdes av ett aktiebolag med J.A. Berglund

som ledande namn. Den nedbrann 1913 Där uppfördes fastighet som beboddes av

Frans och Hilma Danielsson > Leif och Ann-Christine Danielsson.


Martin och Märta Fredriksson > Jan och Inger Sandlund


Linus Widgren > Laine och Vanja W – nu Harry och Monica Öhlund. I ett mindre hus

på samma tomt: Vega Widgren med sonen Sören.  Jante och Gunnel f. Lidman Widgren

, Rickard Widgren


Ingvar och Alice Berglund > Mikael och Gunilla Levander


Rodd´n – flottningsvaktstuga > nu sommarstuga som ägs av Lars-Gunnar och

Inga-Lis Grönlund


Levi Danielsson: huset rivet vid ombyggnad av Älvvägen


Böle badhus: Uppfört i början av 30-talet men revs i samband om ombyggnad av

bron över Piteälven


Skäret:

Flottningsföreningens fastighet - för kontor, smedja, manskapsbaracker mm.

Nuvarande ägare Walton och Elisabeth Öhlund

”Spekten” – efter inspektor Nicanor Lindström > Arne och Sigrid Lindström > Axel

Bergman > Sven Olsson

Boströms: se Böhle bygdebok. Frans och Emma Boström > Gunnar B, > Staffan och

Karin Holmberg.

Erik Boström > Tomas Eriksson och Eva Andersson > Mats och Anne Granberg.

Eriks söner Sven-Olof Lindholm och dennes bror har också bott där en tid.


Gusta-Berg knabben: Grustaget mellan järnvägen och Älvvägen


Mälarn´: Skogsområdet nedanför Anne och Mats Granbergs fastighet.     Mälarn´ - hade ett okänt samband med flottleden.


Lappgärdet – d v s lapparnas viste sammankopplat med Boström

Ovanför järnvägen i Lappgärdet:


Adrian Sandström och hu Lydia, far och mor till Herbert Sandström (hörde

egentligen till Öjebyn) gårdsplanen nära Fritz Gustavsson (hustru Jenny från

Pjesker) > Åke Gustavsson och hustru Shirley.

Herberts föräldrahem ägdes en tid av Karl-Erik Eriksson Luleå, som i sin tur

sålde det till sin syster och hennes man från Umeå


Ernst och Greta Andersson > Agge och Helga Berglund > Berndt och Gunilla

Berglund.

Nytt hus som blev Agge och Helgas hem, nu David Berglunds familj


John och Selma Sansberg > Sven och Maja Nygren > Elisabeth och Arne Andersson, -

numera rivet


Ernst och Greta Andersson > Edit och Gotthard Lindholm > Henry Lindholm > Erik

och Veronica Andersson > Staffan och Ann-Karin Nilsson


Olof Oskar Boström och hu. Emma Matilda, hustru i andra giften Johanna Lindqvist

> Johan Öhlund och hu. Anna Emelia >Sigfrid och Majlis Lindgren > Rune och

Margareta Wallin > Daniel Wallin.


Knut och Teresia Jonsson > Lennart och Hjördis Jonsson


För mera information om ämnet ”Lappgärdet” hänvisas till sidorna 106 – 109 i

Böhle bygdebok.


Hamptjärn - Med ganska stor säkerhet, det ställe där Böles bönder blötlade, av

dem, odlad hampa. Hampans sega bastfibrer användes för tillverkning av snören,

rep och trossar. Gården ägdes av:

Arvid och Alma Berlinder > Karl-Arvid och Elida Öberg > Arne Öberg > Rune och

Margareta Wallin > Daniel Wallin.

Inre tjärn har på senare tid kallats Ida´s tjärn.


Job-Nisch (efter Johan Nilsson) > Göran Nilsson och hustru Svea > Arne och Sonja

Berglund > Tage Johansson och Helena Berlinder.


Fridhems:  J.A. Berglund Jr > dottern Elma gift med Sven Lidström > Göran och

Valborg Bergstedt > Inga f. Bergstedt och Jan Pettersson.


August:  E August Berglund > Johan och Inger Berglund.

Gammel-August: ungefär där Erling Öhlunds fastighet står.


Elof och Ellen Jonsson (tidigare Odal Oskarsson)? > Majvor Olofsson och Conny

Larsson


Stefan Berggren och Anita   (nytt hus)


Rolf Berglund > Märta Björk omgift med Ragnar Björk.  (Berggrens hus på denna

tomt)


”Slarv-Anders”: med fru Ebba ? > Gösta och Iris Strand > Urban Wiklund och

Annica Lundberg


”Betjäningshuset”: Med två lägenheter, som tjänstebostäder åt SJ – anställda.

Beboddes bl a av:

Harry och Karin Lindholm, Edith och Elof Lindblom, Einar Pettersson >Vega

Pettersson och Ingvar Pettersson.

Nu Sam Brismo och Inger Marklund


Stationshuset:. Tillhörigt SJ med biljettexp. Post, väntsal och godsexp. På övre

botten lägenhet för stationsföreståndaren. Nu i privat ägo.


Sinas bageri: Ägare Sina Larsson gift med Gabriel  (Gabri – Larscha), gift andra

gången med Gustav Sjöberg. Fastigheten revs i samband med uppbyggandet av

idrottsplatsen som fått namnet efter tand Sina eller Sinavallen.


Agge och Emma Nilsson > Curt Carlsson


Artur Andersson (från Mårtes) > Mannbergs > Eva och Otto Berglund


Knut och Irma Andersson > Sören Hedqvist och Inger f. Holm


Gina och Knut Anglöv  (hovslagare) > Hålsten > Nordmark m fl


Gerda och Hugo Hellberg > dottern Gunvor gift med Åke Dahlberg > Kirsten JoensenBerlinders: Arvid och Alma Berlinder > Henning och Greta Berlinder > dottern

Christina gift med Tage Ahlqvist > deras dotter Eva och Tommy Danielsson


Gotis: Godtemplarhuset uppfördes 1927 och invigdes 1928. Verksamhet för IOGT,

men även samlingslokal för fester och dans. Såldes 1989 till Bo Öhlund och

används nu som garage och verkstadslokal.


Skräddare Fält: Robert och hustru Maria > Göte och Sylvia Berglund > Signar och

Gertrud Lindholm > utbyggt av Anders och Rita Lindholm


Simon Öberg satte upp ett hus som senare beboddes en tid av Elof Hansson för att

senare bli hus och hem för familjen Axel och Göta Berglund


Sven – Olof Åsten gift med Vivianne > Tor och Marianne Stenberg


”Jåon”: nuvarande ägare är Gudrun och Erik Rönnbäck. Se för övrigt Böhle

bygdebok

På Birgitta Rönnbäcks tomt låg tidigare Anders Ökvists hus. Vid laga skiftet

1880-talet flyttades fastigheten till Ökvists längst bort i östra delen av byn.


Persknabben : är den lilla skogsdunge som ligger mellan idrottsplanen och

bebyggelsen uppe i byn. Där låg Persgården, som vid laga skiftet flyttades upp

till det dåvarande Nyböle, numera Pålberget


Sven och Elma Lidström > Erik och Sonja Berglund. Ungefär det ställe där

Klockargården låg vid tiden för laga skiftet


Anna Berglund: ( i byn känd som Anna B) > Paul och Svea Jonsson > Konsum. Övre

våningen bostad åt föreståndaren bl a Pelle Berggren. När Konsum upphörde med

försäljningen såldes fastigheten till Anders och Berit Nilsson.


Bränngården: Ungefär där bönhuset nu ligger. Flyttades vid laga skiftet till

dåvarande Nyböle.


Sven – Mats liksom Vilhelmsdal: se Böhle bygdebok


Fredrikssons: Karl och Mina > John och Anna Fredriksson > Jerry Danielsson


Dahlbäcks: Runo och Svea Dahlbäck – såld till Erik Andersson


Kristerssons: Nils Petter och Alma > Maria Enqvist >  ??????????


Lundbergs: (mitt emot skolan) Kapten Ström > Anton och Hilma Danielsson > Frans

och Anna Lundberg > Håkan och Birgitta Sandström > Karin och Ulf Marklund


Wikstens: Abraham, hu ??? > Artur och Frida Wiksten > Bo och Carina Lundmark

 

 


Häggboms: Johan Öberg > Alvar Häggbom > Helge Nilsson > Elsa Britt Boman.  (har

tidigare kallats Storkullbacken


Olofssons: Erik och Elin Olovsson > Sven – Erik Olofsson m. syskon > hyreshus


Faktor Karlsson: Fritz och Ester Eriksson > Dan Allan Grahn > Jan Pettersson och

hustru Ritva


Åstens: Kalle och Irma Åsten > Anders Granberg och  Ann-Chr. Rönnbäck


Lundströms: Gustav och Svea Lundström > Lundmark


På andra sidan korsvägen:

Grandins café. Gunnar och Signe Grandin med flera ägare. Nu Tommy och Gun Öberg


Agust - Nisch: > Oskar Nilsson > Fritz Nilsson > Piteå kommun – nedmonterat och

flyttat till Svensbylijda som hembygdsgård.


Hällgrens: Axel och Emma > Joel och Lilly Hällgren > Åke och Gun Hällgren


Danielssons: Ragnar och Sonja Danielsson > Bodil och Leif Öhlund. Fastigheten

har fått ny ägare 2002

 


Knabben:

”Fredriks”: Johan och Ida Johansson > Sven och Edit Johansson > dottern Ingrid

och Erik Ceder


Samuelssons: Karl-Petter Samuelsson > Axel och Alma Samuelsson > Kerstin och

Göran Öhlund > Kjell Öhlund och Inger Berglund > Inger Berglund > åter

Samuelssons


Isakssons: ???? > Oskar och Signe Stenlund (från Kiruna) > Karin och Harry

Lindblom > dottern Marie och Kenneth Söderlund


Fritz och Lisa Johansson > Lars-Göran Lööf och Helena


”Axel´s”: Axel och Elsa Johansson > Sture och Anna-Lena Jonsson


”Paul´s”:  Paul och Lilly Fredrikson > Tomas Stenberg och Christina Westerberg >

Lasse Kjellström och Kirsten J > Lars och Marina Forsberg 


Bergman Harald – handlare: > Manne och Hillevi Bergstedt > ny ägare 2002


Helmer och Tyra Johansson: Enligt Sven Johansson var huset tidigare sommarstuga

hörande till prostgården i Öjebyn. Hos Helmer och Tyra bodde också Emma

Johansson.


Roland och Agneta Lundgren bodde i ett hus som tidigare användes av tant

Lindgren, som bakade skorpor

Sömmerskan Sofia - bodde i ett eget litet hus


Bryggmans stenhuggeri: Sven och Irma Bryggman > Anneli Lundqvist och Mats

Englund.

 


På andra sidan vägen:

Elof och Irma Hansson: > Anna Lundqvist ägare en tid > Arne och Minette

Sandström > Robert Öberg och Kerstin Jonsson f. Fahlman


Olof August Björk, stenhuggare och hustru Anna: > Elsa och Ivar Berglund >

Jan-Erik Berglund

 

 

 

 


Några platser som håller på att falla i glömska är ex:

  Hundkyrkogården i dunge bortom Vilhelmsdal – tyvärr raserad

  Sjöbergshägnan: I stort sett vid Vilhelmsvägen

  Sjöbergsgärdan: Uppodlat område där bl a affären och hyreshuset är belägna

  Sjöbergs lillgärdan: Numera under Enesköldsvägen

  Kallkällan: Ungefär 50 m från Ceders i riktning mot Vilhelmsvägen. Från

  kallkällan leder en liten rännil (eg ledde) till den s k Hölligrobban   

  (tidigare Kent Lindqvists ligger ungefär där)

 


Andra fastigheter vid vägen genom byn och Älvsbyvägen:

Karl och Svea Jonsson : (fastighet som uppfördes av August Danielsson)  >

Kjell-Åke Larsson > uthyrd till flera personer.


Ruben och Hildur Öberg:  huset är nu rivet och ersatt med nytt. Ägare: ???????


Johan August Berglund d ä > K A Berglund > dottern Armida gift med Simon Björk >

dottern Anna-Karin Björk och Roger Levander

Tord Björk är ägare till bostadsfastighet på samma del av hemmanet


Lindbäcks: Jonas och Severina Lindbäck > Albin och Tyra Lindbäck > Gösta och

Helen Lindbäck


Vid korsvägen: Martin och Ebba Lundqvist > Anna och Gunnar Stenberg > flera

ägare > nu Sture Fårzbärg


Lindqvist Anton och Ida > sonen Elof > Tage och Elsa Jonsson


Vid Byabergets fot: Gustav och Anna Fredriksson > Karl-Ivar och Ruth Fredriksson

> Tore och Barbro Lundmark


Emma-stugan: Svante-Emma Johansson > nuvarande ägare: Sören Wiklund


”Svantes”: Gunnar och Siri Johansson  (huset rivet när Älvsbyvägen byggdes)

Sven och Märta Johansson > Lennart Johansson > Urban Viklund och Annica LundbergLovas: Lova Dahlberg > Vivianne och Rune Samuelsson > Karl-Henry och Eina

Lundström > Sören Widgren och Anna-Lisa Lundberg > Jan Rönnbäck och Ulrica

Eriksson > Thomas Larsson > Magnus Dahlberg och Katarina Lindgren


Herbert och Siri Sandström


Karlssons: August och Helma Karlsson > Sven och Märta Granström > Karl-Göran och

Karin Lundström> Andreas Öhlund och Therese Nilsson


Gusta´Bergs: efter Nils Gustav Andersson > Gustav Edvard Nilsson > Hilma och

Ivar Öberg > Iris och Henning Lidman


”Danels”: se Böhle bygdebok – men som i korthet – Daniel G Danielsson > August

Danielsson > Leonard Danielsson > Kjell och Aina Danielsson- nu sonen Ola

Danielsson


Öhlunds: Ägare under 1700-  och 1800-talet – se Böhle bygdebok. Nils ? och

Fredrika Bergman sålde fastigheten till August Danielsson, som överlät den till

Axel Danielsson med hustru Ebba > Sven och Hjördis Öhlund, sonen Erling Öhlund

Den s k ”Villan” byggde August Danielsson för egen del men sonen Harald, med

hustru Ida, kom att bo där. Senare Maud Åström med familj.


Nisch: August Danielsson köpte Nisch av Nils Bergman och dennes hustru Fredrika.

Kom att bo i det torp, som nu är Logen Käcktjärn. Huset kallades efter henne för

Nisch - Freds


Öquists: Anders och Augusta Öquist > Elof och Judit Öquist > Inger och Rolf

Nilsson


Ovanför Älvsbyvägen låg Smess – tomten, som Birger Samuelsson sålde till Halvard

Lindgren


Axel och Jenny Berglund > Hans och Barbro Wiklund


Halvard och Ebba Lindgren


Halvard och Svea Lindström > Margareta och Rune Wallin> Sigfrid och Majlis

Lindgren


Karl Sandgren – ensamstående f d rallare > Göte Strand och hustru Irene > Artur

Strand och hustri Judith> Fru Forsberg > sonen Jan


Per-Oskars: Per-Oskar Jonsson, sedermera Leo och Ida Johansson > Halvard och

Ebba Lindgren > Tomas och Gun Lindgren


”Flaten” – ett odlat område med nedfart mellan f d fastigheten Lindqvist och

Granström. ”Flaten” är i Rolf och Inger Nilssons ägo (tidigare Öquist)


”Kläppen” - är namnet på en dunge nedanför Roger Levanders och Anna - Karin

Björks jordbruk

 


Ber att få påminna mina läsare om att Böleboken lämnar utförligare uppgifter om

de äldre fastigheterna i byn och i en del fall även om de människor som bebodde

dessa.

 


Käcktjärn:

”Roberts”: Robert och Augusta Jonsson. Mer om sönernas utvandring till Amerika,

se Böhle bygdebok > Bernhard och Henny Jonsson > Britta med familj >

Back-Johanssons  > Ragnar, John, Linnea, Ester, Sten > sålt till kronan.


Isak och Elisabeth Lindström > dottern Alma g. Gottfrid Lundqvist

               (jordemoder)


Gunnar och Karin Pettersson > Tommy Blombäck


Henry och Harriet Lundqvist i eget hus på samma tomt


Ekman: Elof Gustavsson > Ragnar och Maria (Maja) Johansson > Roland och Gunnel

Johansson


Backlunds: Edvard och Amalia Backlund > Viktor och Lydia Backlund > Ingemar

Holmström > Jan och Elisabeth Stenberg


Olof Lundqvist: > Simon och Anna Lundqvist > Mats Lundqvist


Viktor och Hilda Björk: > Herman och Gunhild Björk > Stig Andersson och hans mor

Hanna Andersson > Roland och Christina Hedlund > Curt och Christina Nilsson


I nytt hus: Christer och Monica Markstedt


”Jankes”: Mattias och Selma Björk > Göte Alexis och Alma Björk > sonen Kent. F ö

se Böhle bygdebok


Mattias Björk: > Ernst och Kristina Björk > Egon Björk> Hans och Marianne Björk


Ernst och Hilma Björk: > Hilma och Emil Björk i hennes andra gifte > Frida och

Axel Bergström> John och Vivan Johansson (i utbyggt hus) > Börje Johansson


”Olofssons”: Olof August Olofsson o hustru Anna  (Arne och Knut Olofssons hem) >

Simon och Armida Björk > Hjördis och Ingemar Stenberg > Axel och Frida BergströmEkmans: Emil Björk före giftermålet med Hilma > Ernst och Selma Stenberg

Sixten och Märta Stenberg: > Tage och Viveca Stenberg

 


Lillmoran:

Per Persson-Engman g. Anna Landfors > Johan Bergman > Hjalmar och Amanda Bergman

-  Hjalmar och brodern Knut delade hemmanet > Harry och Anna Bergman > Lars och

Barbro Bergman > Enar Öhman

En tid i eget hus, på samma hemman, Harry och Anna Bergman > sonsonen Jens

Bergman med familj


Knut och Anna Bergman: > Bröderna John och Göran Bergman


Knut och Astrid Olofsson: Valdemar Ahlin > Lars Isaksson med familj


Elof och Svea Björk: > Ture Berggren > Egon och Gun Öberg > Allan Nilsson >

Rubert och Eina Hedlund


Irma och Arne Olofsson: huset byggt av Arne O.


Nils Arvid  Nilsson: Many ? och Märta Bergdahl > Christina Hällgren och L O

Lundberg


”Målars”: August Jonsson > Dagmar Degerman > Nils Arvid Nilsson > Paul och Helga

Jonsson


Lotten och Ivar Lundsten, byggde nytt hus på gamla fotbollsplanen – nu ny ägare

Daniel Nilsson


Ragnar och Ellen Nilsson > Greta Rönnbäck > Ann-Sofi Nordmark


Ernst och Magda Olofsson > Ingemar Enmark och Ingrid Lundqvist


Simon och Emmy Johansson > Harnesk > Marina Öhlund med familj > Veronica

Andersson-Öhlund


Ernst och Olga Backlund > Eva och Otto Berglund > Mikael och Anna Nilsson


John och Elsa Björk > Erika Karlsson med familj > Susanne Granberg


Östen och Britta Johansson > Tommy Hedlund

 


Kvarnbäcken:

Axel Jonsson g. 1:a gången med Sally f Jansson (Sallys far ägde fast. en tid)

Axel J gift 2:a och 3:e gången med systrarna Linda och Svea > Kurt Westerlund >

Mikael Rönnbäck


”Per-Larsa” Joel och Marianne (kallades Anny) Larsson > Birgit och Tomas

Lindbäck. Farfar till Per-Larsa bodde i ett hus längre ned, huset är nu borta.


Yngve och Vega Lindgren > Mats Lindgren > huset är nu uthyrt


August Bergman > Simon och Lilly Bergman > Tommy Bergman och Ann-Mari Hansson


Yngve och Karin Holmgren > Lilian Viklund och Benny Andersson > Fagerlunds >

Jonas och Katrin Wiksten.


Hjalmar och Olga Larsson > Bo och Ing-Marie Larsson


August Bergman > Hjalmar och Olga Larsson > Egon och Lisa Nilsson > Oskar och

Ingrid Nilsson > Brage och Ann-Christine Ahlqvist


Karl och Kerstin Holmgren – tidigare gamla skolan i Kvarnbäcken, flyttades till

det som blev Allan och Gerda Stenbergs hus och hem på andra sidan av KvarnbäckenAxel och Emma Danielsson > Fridolf Danielsson > Karl-Johan Ceder och Hanna

Wallin


Hjalmar och Barbro Stenberg > Kenneth och Britt-Inger Öhlund


Erland och Sonja Öberg > Gideon och Iris Stenberg > Staffan Stenberg och Lena

Marklund


”Risbergs”: Oskar Holmgren med mamma Elin och syster Melin > Börje och Naima

Larsson


Stenvalls: Gustav och Anna Stenvall > syskonen Gerda och Curt Stenvall


Viktor Nilsson, hustru Hilma Sofia > Gustav och Dalia Nilsson > Bo och Margareta

Stenberg


Jonas Risbergs: > Emil och Margit Bryggman > Lennart och Greta Bryggman


Jonas och Matilda Bryggman  (gamla huset Bryggmans) I nytt hus Sven-Erik Birgit

Hedqvist. F d soldatrotan Rönnberg


Jonas och Elin Holmgren > Odal och Aina Holmgren > Karl och Kerstin Holmgren >

Peder Johansson och Linda Svensson f.ö. f.d. Soldatrotan  Karla-hjärta – Hjort


Hjalmar och Märta Holmgren > Solveig Viklund > Stefan Stenberg


Amandus och Augusta Berglund > Bertil och Frida Berglund > Ture och Linnea

Lidman. F d  soldatrotan Alm


Artur och Nancy Svensson > Alrik Svensson. Bakom Alriks hus fanns soldatrotan

Björk. Mellan Alriks hus och Ove Björks, fanns ett hus, som var Artur Vikstens

föräldrahem


”Borghaga” eller Borg-Johansson: Johan och Johanna Johansson > Göran och Elin

Björk > Ove Björk och Inger Berglund


Gubben-Sandström – troligen Nils August: ”Svante-Gunnar och Siri Johansson >

Johan Öberg > Birger Öberg > Arne och Minette Sandström > Jan-Roberg Larsson.

 

 

 


Efter att ha renskrivit mina, i många fall rent kryptiska anteckningar, ber jag

härmed att få överlämna arbetet till intresserade läsare. Det torde inte vara

speciellt svårt att upptäcka både små och stora fel. Hoppas att Ni har

överseende med detta. Det är trots allt många hus och människor, som passerat

revy framför mina ögon och i tankar. Som ni ser återstår mycket arbete för den

som vill komplettera mitt arbete med en beskrivning av hus och människor i den

mera moderna bebyggelsen i Böle med omnejd.


Böle i oktober 2002


…………………………….

Erik Rönnbäck