Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Lärare och elever Böle skola 1945

Övre raden:

Läraren Selfrid Isaksson, Karl-Evert Danielsson, Mats Berglund, Arnold Jonsson, Sune Bergman, Rickard Jonsson, Dan Danielsson, Håkan Sandström och Kurt Nilsson.


Andra raden:

Yvonne Nilsson, Harry Berglund, Mats Nilsson, Gösta Olovsson, Stig Bergman, Sigvard Jonsson, Irma Danielsson, Solveig Lundmark och Norma Viksten.


Tredje raden:

Eva Danielsson, Iris Sandström, Elsa Bergman, Inga-Britt Stenberg, Lisen Sandström, Doris Vidgren, Irma Samuelsson, Isabell Nilsson, Irene Jonsson och Doris Björk


Fjärde raden:

Rune Jonsson, Allan Nilsson, Kurt Stenvall, Kurt Grandin, Kjell Danielsson och Rolf Fredrikson

 

När Rolf Fredrikson kom hem på besök i Böle under juli månad 2004 inbjöd han sina klasskamrater i klasserna 5-6-7 från 1945, till träff i Böle hembygdsgården.

Det blev en trevlig fikastund där minnen från förr ventilerades flitigt, naturligtvis med hopp om framtida träffar.

Se bild från träffen.

Mer att läsa om Selfrid Isaksson (utdrag ur "Mina minnen" av Rolf Fredrikson)


Lärare och elever Böle skola 1946-47

 

Övre raden, från vänster:

Läraren Svea Olovsson, Stig Sandström, Sven Danielsson, Börje Larsson, Gerd Bergström, Hans Bergström

Mellanraden:

Birgit Fredriksson, Birgitta Danielsson-Forsman, Mariann Nilsson, Karin Danielsson-Nilsson, Roland Danielsson, Bruno Fredriksson, Ingrid Bryggman

Främre raden:

Britt Degerman, Hans Dahlbäck, GunBritt Olofsson, Eva Backlund-Berglund, Lena Nilsson, Viviann Nilsson, Gertrud Gustavsson-Eliasson, Torborg Berglund-Ericsson, Gunborg Jonsson-Lidman, Måna Berglund

 


Klass 1 1944-45.

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

På grund av finska kriget var skolan utånad till de finska flyktingarna. I stället förlades skolans verksamhet i gården mitt emot skolan, f.d John Fredrikssons hus, nuvarande ägare Jerry Danielsson.

Läraren Sigrid Berglund.

Övre rad från vänster:

Laila Backman-Larsson, Siri Björk-Berglund, Laila Nilsson, Åke Sandström, Alf Jonsson.

Mellersta raden från vänster:

IngaBritt Bryggman-Pettersson, Alfa Viksten-Sehlstedt, Kerstin Berglund-Grahn, Gerd Bergström-Gustafsson, AnnGerd Berglund-Johansson, Gudrun Nilsson-Rönnbäck, Birgit Olofsson-Gran.

Främre raden, från vänster:

Ove Renberg, Lennart Bryggman, Pertti Porkkala-Björk, Kurt Danielsson.


Klass 1, 1944-45, 50 år senare


Klass 3-4, 1947-48

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

Lärare, Ester Eriksson

Bänkrad 1 (från vänster)

Pretti Björk, Gerd Bergström, Ingrid Bryggman, Åke Sandström, Gertrud Gustafsson, Birgit Fredriksson.

Bänkrad 2.Lena Nilsson, Birgitta Danielsson, Roland Danielsson, Viviann Nilsson, Inga Britt Bryggman, Aina Sandström.

Bänkrad 3.Britt Degerman, Kurt Danielsson, Torborg Berglund, Ove Renberg, Lennart Bryggman, Kerstin Berglund.

Bänkrad 4.Mariann Nilsson, Gunnar Johansson, Torleif Johansson, Alfa Viksten, Gudrun Nilsson, Laila Backman.

Bänkrad 5.Alf Jonsson, Sven Olof Åsten, Ann Gärd Berglund, Laila Nilsson, Birgit Olofson.


Klass 5-6, 1948-49

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

lärare Bengt Johansson.

Översta raden: Ove Renberg, Håkan Jonsson, Gunnnar Johanssoon, Kurt Danielsson, Ejvind Ölund, Kjell Lundkvist, Pertti Björk, Alf Jonsson, Lennart Bryggman.

Mellersta raden: Torleif Johansson, Åke Sandström, Rolf Anglöv, Hendry Danielsson, IngaBritt Bryggman, Kerstin Berglund, Sören Bryggman, Axel Berglund, Birger Renberg, Bengt Johansson.

Främre raden: Laila Nilsson,Ingegärd Danielsson, Ingrid Dalberg, UllaBritt Olofsson, Kristina Dahlbäck, Margareta Nilsson, Ann Gerd Berglund, Birgit Olofsson, Alfa Viksten  Gudrun Nilsson

 Klass 5-6 1951

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

Lärare Bengt Johansson, Gudrun Baudin, Ingrid Bryggman (närmast Bengt).

De tre flickorna längst till höger: Mariann Nilsson, Gertrud Gustafsson och min syster Karin Danielsson.

Andra raden: Elisabet Bergdal, Gunbritt Olofsson, Britt Degerman, Gerd Bergström, Gunborg Jonsson, Eva Backlund, Birgitta Danielsson, Birgit Holmgren, Viviann Nilsson, Lena Nilsson.

Längst fram: Hans Dahlbäck, Sven Danielsson, Bruno Larsson, Bruno Fredriksson, Roland Danielsson och Håkan Sjödin.


Klass 3-4 1952

Fotot insänt av Laila Johansson

 

Lärare Ester Eriksson

Övre raden från vänster: Marit Berglund, Kristina Berlinder, Siv Johansson, Ulla-Märta Åsten, Ingrid Johansson, Berit Berglund, Marianne Johansson, Britta Jonsson, Eva-Lisa Johansson, Rigmor Danielsson, Elisabet Lundqvist, Mona Björk, Birgitta Stenberg, Laila Lindbäck, Harriet Sandström.

Nedre raden från vänster:

Brage Grandin, Lars Bergman, Lars Johansson, Bernt Bergman, Stig Backlund, Tord Björk, Örjan Berggren.

 


Pålbergets skola ca 1946

Fotot insänt av Mats Öberg


Övre raden: Ove Bergström, Tord Granberg, Kjell Öberg, okänd 

person, läraren okänd.

Främre raden: Margareta Öberg, Ines Öberg, Gunvor Karlsson, Roland 

Öberg, Rolf Alm samt Mats Karlsson.
Pålbergets skola ca 1949

Fotot insänt av Mats Öberg


Övre raden: Mats Karlsson f -39, Roland Öberg f -39, Ove Bergström f-39,

Tord Granberg f -38, Sune Ström f -38, Kjell Öberg f -38,

Läraren  Alvar Sandberg, troligen född 1917.

Mellersta raden: Tore Berglund  f-35, Mårten Berglund f-34, bror till 

Tore & Aina, Karl Erik Granberg f-37, bror till Tord, Leif Björk f-37, 

Rolf Alm f-39, Sigvard Ölund f-36 (Osäker om det är honom!!)

Nedre raden: Birgit Lindfors f-37, Margareta Öberg, f-38, Ingegerd Ögren 

f-37, Ines Öberg f-38, Gunvor Karlsson f-38, Aina Berglund f-37, syster 

till Tore och Mårten.


Arnemarks skola

Fotot insänt av Mats Öberg

Bilden är tagen före 1952


Komplettering till skolkortet gjordes den 19 oktober 2021 av Karin Wiklund och hennes mor Gulli Wiklund (nr 5, Gulli Andersson i nedersta raden på kortet)

Stort tack!


Komplettera gärna bilden med ytterligare namn

kenneth.holmlund@telia.com


Läraren heter Rolf Forsén


Övre raden:

Nr 3 Lars Lundqvist

Nr 7 Erling Johansson

Nr 9 Kjell Öberg, född -38


Mellersta raden:

Nr 1 sittande på huk Grandin, osäkert om det är Rickard eller Arne Grandin

Nr 7 Svante Johansson (bror till Erling Johansson)


Nedersta raden:

Nr 5 Gulli Andersson

Nr 6 Ingrid Johansson

Nr 7 Gudrun Forsén (lärarens dotter)

Nr 8 Margit StenbergStridholm skola ca 1952

Fotot insänt av Mats Öberg


Elever från Pålberget & Arnemark flyttades till Stridholms skola när de blev äldre.


Övre raden: Lennart Renberg, Tord Granberg, Gunnel Eriksson, Kjell 

Nyström, Sune Ström samt Arne Grandin.

Mellersta raden: Läraren Arne Cederlund, Lars Lundqvist, Erling 

Johansson, Kjell Öberg, Torvald Långström, okänd, Reinhold Malm, Alf Ölund.

Nedre raden: Ines Öberg, Sonny Malm, syster till Reinhold, okänd, 

Margareta Öberg, Ann-Marie Lindblom, Gulli Andersson, okänd.


Komplettera gärna bilden med ytterligare namn

kenneth.holmlund@telia.com


Böle skola, klass 5-6 ca 1957

Fotot tillhör Jan-Erik Gabrielsson, Pålberget


Raden längst bak:

Tage Stenberg, Svante Öberg, Jan-Erik Gabrielsson, Leif Danielsson, Valton Öhlund, Bengt Alm, Eskil Berglund, Arne Bergstedt, Bo Larsson


Raden näst längst bak:

Allan Öberg, Mats Lindgren, Mats Bergstedt, Sven-Erik Olofsson, Kenneth Olofsson, Jan-Olov Danielsson, Anita Stenvall (Berglund), Ingegerd Karlsson (Hällgren), Inga-Maj Nilsson (Björk)


Raden näst längst fram:

Britt-Mari Hedqvist (Öberg), Anita Marklund (Ström), Sigbritt Eriksson (Bergstedt), Britta Bergdahl (Johansson), Lärare Karin Danielsson, Eva-Lena Bergström (Viksten), Elisabeth Berglund,Inger Bogren (Johansson), Helena Kertu


Raden längst fram:

Lennart Johansson, Mats Lundqvist, Sven-Anders Danielsson, Jan Sandlund


Gamla skolan syns i bakgrunden