Böle hembygdsförening Webbansvarig

Våra gårdsnamn


Med viss förvåning, men även med viss smärta, konstaterar jag att en hel del gårdsnamn som tidigare användes mycket ofta, redan har försvunnit eller är på väg att försvinna.

Enligt forskaren Gunnar Pellijeff i "Ortnamn i Norrbottens län del II i Piteå kommun" är det mest kännetecknande för namnskicket i Piteå landsförsamling. det stora inslaget av personbeteckningar av skilda slag. Namnen är såväl vanliga dopnamn, liksom även hypokorismer (smeknamn) etc. I det stycket utgör Böle inget undantag. De äldsta gårdarnas namn - som jag känner dem - är exempelvis följande:

Jag börjar längst bort i byn (i öster) och följer huvudvägen.


Ökvists: Tidigare häradsdomare Anders Ökvist 1800-talet, sedan sonen Elof 1900-talet och nuvarande ägare Elofs dotter Inger, gift med Rolf Nilsson.


Per Oskers: Per Oskar Jonsson 1800-talet, sedermera Leo Johansson med hustru Ida 1900-talet och nuvarande ägare Gun och Tomas Lindgren.


Fredrikas: Tidigare ägare Fredrika Bergman, nuvarande ägare Folke Sjöberg, Logen Käcktjärn.


Danels: Tidigare Daniel G. Danielsson och sonen August Danielsson 1800-talet, under 1900-talet sonsonen Leonard och dennes son, nuvarande ägare Kjell Danielsson med fru Aina.

I granngårdarna:(efter Danelssvägen) Augusts son Axel, nuvarande ägare Erling Öhlund och

Augusts son Harald, nuvarande ägare Maud Sjöberg.


Karlssons: August Karlsson, sedan dottern Märta gift med Sven Granström, nuvarande ägare Karl-Göran och Karin Lundström. /Gamla gården är riven./


Gusta' Bergs: Nils Gustaf Andersson 1800-talet, under 1900-talet sonen Gustaf Edvard Nilsson och senare dennes dotter Hilma gift med Ivar Öberg, nuvarande ägare Iris och Henning Lidman.


Lindkvists: Anton Lindkvist m. familj och sonen Elof i mitten av 1900-talet. Nuvarande ägare Tage och Elsa Jonsson, Piteå.


Lindbäcks: Jonas V. Lindbäck, senare Albin Lindbäck och nuvarande ägare sonen Gösta med fru Helen.


Svantes: August Johansson och sonen Johan August Johansson 1800-talet, sedan dennes son Sven och hans hustru Märta. Nuvarande ägare är Annika Lundberg och Urban Wiklund. (Det gamla huset är rivet.)


Knut Berglunds: Även kallad K.A. Berglunds. Nästa ägare är dottern Armida gift med Simon Björk, nuvarande ägare dottern Anna-Karin Björk och Roger Levander.


Björks: Olof August Björk, hans dotter Elsa, småskollärare och gift med Ivar Berglund. Nuvarande ägare deras son Jan-Erik Berglund. Där har även funnits en affär och Böles telefonstation.


Fredriks oppe knabben: Johan Fredrik Johansson, sedan sonen Nils Johan Johansson och dennes son Sven Johansson vars dotter Ingrid - gift med Erik Ceder - är nuvarande ägare.


Nisch Berglunds: Nils Fredrik Berglund född l834, dennes son Gustaf Fredriksson född l875 dennes barn bl.a. Paul, Martin m.fl. Nuvarande ägare: Tore Lundmark.


Hällgrens: Tidigare ägare Axel Hällgren, sonen Joel Hällgren och nuvarande ägare Joels son Åke med fru Gun.


Osker Nisch - tidigare August Nisch: Efter Oskar Nilsson i början av 1900-talet och hans far August Nilsson i slutet av 1800-talet. beboddes senast av Oskars son Frits Nilsson. Huset är numera rivet och skall bli bygdegård i Svensbyn.


Sven-Mats: Troligen efter bonden Sven Mattson på 1700-talet. Sven Julius Svensson senare delen av 1800-talet, därefter hans dotter Hilma gift med Emil Berglund och deras son Sven med hustru Elin. Nuvarande ägare är sonen Mats Berglund gift med Sigrid.


Sjöbergs: Wilhelmsdal, blev sedermera sålt till E. G. Sjöberg och sedan övertog sönerna Elis och Agge. Nuvarande ägare deras systerdotter Inga Olofsson.


Jon eller Jåon: Min hemgård och namnet troligen efter Jon Olofsson 1700-talet. Senare ägare farfarsfar Nils Petter Nilsson, farfar Ernst Nilsson och min far P. Arvid Nilsson. Nuvarande ägare dottern Gudrun gift med Erik Rönnbäck.


Per Andersa: Nils Petter Andersson-Lundkvist född l863 och dennes barn bl.a. Hjalmar född 1901 och Hilma född l903. Beboddes senast av Emil Björk. (huset är numera rivet.)


Mårtes: Troligen efter bonden Mårten Christiersson 1700-talet, senare bonden Anders Gabrielsson född 1815, fostersonen Ulrik Helion Leonard Andersson och sedan dennes son David med hustru Ingrid. Nuvarande ägare Anders och Gunnel Granström. (Enligt alla uppgifter lär detta vara en av byns äldsta gårdar)


Fridhem: Johan August Berglund Jr., som byggde huset, lär ha sagt att detta skulle bli ett "fridens hem". Senare ägare hans dotter Elma, småskollärare i Stridholm, gift med Sven Lidström och därefter Göran och Valborg Bergstedt. Nuvarande ägare deras dotter Inga gift med Jan Pettersson.


Job Nisch: Johan August Nilsson född 1872, sonen Göran Nilsson därefter Arne och Sonja Berglund. Nuvarande ägare: Helena Berglund och Tage Johansson.


Augusts: E. August Berglund född 1872, sonen Johan med fru Inger. Nuvarande ägare Inger Berglund.


Sinas: Gabriel Larssons dotter Eufrosyna (Sina allmänt kallad "tant Sina") född 1878, gift Sjöberg. Hon hade där både bageri och kafé och affär. Sedan Aina och Göran Svensson.

(Alla hus är nu rivna)

Idrottsplatsen, som heter Sinavallen, har fått sitt namn efter "tant Sina".


Spekt: I Lappgärdet. Inspektor Nikanor Lindström på 1920-talet och senare hans son Arne. Nuvarande ägare Sven och Britt Olsson.


Roberts: I Käcktjärn. Gustaf, Robert Jonsson född 1868, deras barn Karl, Signe, Knut, Axel, Elof Otto Ernst Sigurd och Bernhard. Beboddes senast av sonen Bernhard och hustru Henny. Nuvarande ägare dottern Britta gift med Kjell-Åke Larsson.


Jankes: Johan Fredrik Björk född 1835, dennes son Matias d.y. född 1882. Ägs och bebos av nuvarande ägaren Göte och Alma Björk.


Per-Larsa: I Kvarnbäcken. Petter Anton Larsson född 1866 och hans son Joel Larsson. Nuvarande ägare Birgit och Tomas Lindbäck.

GR


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se