Böle hembygdsförening Webbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

Ordförande

Emma Bogren Isaksson

Gyllengårdsvägen 23

941 91 Piteå,

070-6934925

Sekreterare

Birgitta Rönnbäck

Gyllengårdsvägen 3

941 91 Piteå,

070-2882636

Kassör

Ledamot

Emma Hortlund

Gyllengårdsvägen 17

941 91 Piteå

070-3296630

Ledamot

Suppleant

Tomas Alm

Lagerborgsvägen 19

95191 Piteå

0911-62226

Suppleant

Conny Stenberg

Gyllengårdsvägen 35

941 91 Piteå

070-2141852

Revisor

Gun Öberg

Lagerborgsvägen

10 941 91 Piteå

073-0223109

Revisor

Sigbritt Eriksson

Lillmoravägen 13

941 91 Piteå

070-3034239

Revisor suppleant

Ulrica Ericsson

Harrbäcken 279

945 91 Norrfjärden

070-2817375

Valberedning

Linda Göras

Lillmoravägen 28

941 91 Piteå

0738435607


Elin Lindholm

Gyllengårdsvägen 14

941 91 Piteå

076-1310340

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen: