Böle hembygdsföreningWebbansvarig

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

 

skogsgarden@

bolehembygdsforening.se

 

Hitta dit»

 

Bygdegårdarnas Riksförbund

 

 

 

Böles första skola (huset till höger, skolan revs 1983)

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Skolan i Böle byggdes i slutet av 1800 - talet eller början på 1900 - talet. Skolan bestod av ett stort klassrum, kapprum och en lägenhet åt lärarinnan. Det fanns inte vatten och avlopp. Skolan värmdes upp av stor svart kamin och vatten hämtades i en brunn på gården. På 1920 - talet blev man trångbodda och man byggde en ny skola som invigdes i januari 1928.
I den gamla skolan blev "frökens" lägenhet matbespisning. Efter matrasterna var det flickornas uppgift att torka disken och pojkarna bar in ved och vatten.

 

Böle skola

foto:Rolf Fredrikson, år 1975, rolf.fredrikson@gmail.com

 

Skolan invigdes i januari 1928. Denna innehöll tre klassrum och en lärarbostad. 1970 blev elevunderlaget för litet och skolan stängdes.
Föräldrar och andra förde därför en hård kamp med myndigheterna, och i januari 1975 öppnades Böle skola igen. 1984 byggdes skolan ut till det utseende den har idag.

 

 

 

 

 

Lärare och elever Böle skola 1945 

Övre raden:

Läraren Selfrid Isaksson, Karl-Evert Danielsson, Mats Berglund, Arnold Jonsson, Sune Bergman, Rickard Jonsson, Dan Danielsson, Håkan Sandström och Kurt Nilsson.

 

Andra raden:

Yvonne Nilsson, Harry Berglund, Mats Nilsson, Gösta Olovsson, Stig Bergman, Sigvard Jonsson, Irma Danielsson, Solveig Lundmark och Norma Viksten.

 

Tredje raden:

Eva Danielsson, Iris Sandström, Elsa Bergman, Inga-Britt Stenberg, Lisen Sandström, Doris Vidgren, Irma Samuelsson, Isabell Nilsson, Irene Jonsson och Doris Björk

 

Fjärde raden:

Rune Jonsson, Allan Nilsson, Kurt Stenvall, Kurt Grandin, Kjell Danielsson och Rolf Fredrikson

 

När Rolf Fredrikson kom hem på besök i Böle under juli månad 2004 inbjöd han sina klasskamrater i klasserna 5-6-7 från 1945, till träff i Böle hembygdsgården. Det blev en trevlig fikastund där minnen från förr ventilerades flitigt, naturligtvis med hopp om framtida träffar.

Se bild från träffen.

 

 

 

 

Lärare och elever Böle skola 1946-47 

 

Övre raden, från vänster:

Läraren Svea Olovsson, Stig Sandström, Sven Danielsson, Börje Larsson, Gerd Bergström, Hans Bergström

Mellanraden:

Birgit Fredriksson, Birgitta Danielsson-Forsman, Mariann Nilsson, Karin Danielsson-Nilsson, Roland Danielsson, Bruno Fredriksson, Ingrid Bryggman

Främre raden:

Britt Degerman, Hans Dahlbäck, GunBritt Olofsson, Eva Backlund-Berglund, Lena Nilsson, Viviann Nilsson, Gertrud Gustavsson-Eliasson, Torborg Berglund-Ericsson, Gunborg Jonsson-Lidman, Måna Berglund

 

 

Klass 1 1944-45.

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

På grund av finska kriget var skolan utånad till de finska flyktingarna. I stället förlades skolans verksamhet i gården mitt emot skolan, f.d John Fredrikssons hus, nuvarande ägare Jerry Danielsson.

Läraren Sigrid Berglund.

Övre rad från vänster:

Laila Backman-Larsson, Siri Björk-Berglund, Laila Nilsson, Åke Sandström, Alf Jonsson.

Mellersta raden från vänster:

IngaBritt Bryggman-Pettersson, Alfa Viksten-Sehlstedt, Kerstin Berglund-Grahn, Gerd Bergström-Gustafsson, AnnGerd Berglund-Johansson, Gudrun Nilsson-Rönnbäck, Birgit Olofsson-Gran.

Främre raden, från vänster: 

Ove Renberg, Lennart Bryggman, Pertti Porkkala-Björk, Kurt Danielsson.

 

 

 

Klass 1, 1944-45, nu 50 år senare

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

Längst bak från vänster: 

Laila Nilsson Larsson, Laila Nilsson, Alf Jonsson.

Mellersta raden, från vänster:

IngaBritt Bryggman Pettersson, Kerstin Berglund Grahn, Gerd Bergström Gustafsson, Ann Gerd Berglund Johansson, Gudrun Nilsson Rönnbäck, Birgit Olovsson Grahn.

Längst fram, från vänster:

Ove Renberg,Torleif Johansson, Pertti Porkkala Björk, Kurt Danielsson.

 

 

Klass 3-4, 1947-48

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

Lärare, Ester Eriksson

Bänkrad 1 (från vänster)
Pretti Björk, Gerd Bergström, Ingrid Bryggman, Åke Sandström, Gertrud Gustafsson, Birgit Fredriksson.
Bänkrad 2.Lena Nilsson, Birgitta Danielsson, Roland Danielsson, Viviann Nilsson, Inga Britt Bryggman, Aina Sandström.
Bänkrad 3.Britt Degerman, Kurt Danielsson, Torborg Berglund, Ove Renberg, Lennart Bryggman, Kerstin Berglund.
Bänkrad 4.Mariann Nilsson, Gunnar Johansson, Torleif Johansson, Alfa Viksten, Gudrun Nilsson, Laila Backman.
Bänkrad 5.Alf Jonsson, Sven Olof Åsten, Ann Gärd Berglund, Laila Nilsson, Birgit Olofson.

Klass 5-6, 1948-49

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

lärare Bengt Johansson.

Översta raden: Ove Renberg, Håkan Jonsson, Gunnnar Johanssoon, Kurt Danielsson, Ejvind Ölund, Kjell Lundkvist, Pertti Björk, Alf Jonsson, Lennart Bryggman.
Mellersta raden: Torleif Johansson, Åke Sandström, Rolf Anglöv, Hendry Danielsson, IngaBritt Bryggman, Kerstin Berglund, Sören Bryggman, Axel Berglund, Birger Renberg, Bengt Johansson.
Främre raden: Laila Nilsson,Ingegärd Danielsson, Ingrid Dalberg, UllaBritt Olofsson, Kristina Dahlbäck, Margareta Nilsson, Ann Gerd Berglund, Birgit Olofsson, Alfa Viksten  Gudrun Nilsson

 

 

 

 

Klass 5-6 1951

Fotot insänt av Kurt Danielsson

 

Lärare Bengt Johansson, Gudrun Baudin, Ingrid Bryggman (närmast Bengt).

De tre flickorna längst till höger: Mariann Nilsson, Gertrud Gustafsson och min syster Karin Danielsson.

Andra raden: Elisabet Bergdal, Gunbritt Olofsson, Britt Degerman, Gerd Bergström, Gunborg Jonsson, Eva Backlund, Birgitta Danielsson, Birgit Holmgren, Viviann Nilsson, Lena Nilsson.

Längst fram: Hans Dahlbäck, Sven Danielsson, Bruno Larsson, Bruno Fredriksson, Roland Danielsson och Håkan Sjödin.

 

 

Klass 3-4 1952

Fotot insänt av Laila Johansson

 

Lärare Ester Eriksson

Övre raden från vänster: Marit Berglund, Kristina Berlinder, Siv Johansson, Ulla-Märta Åsten, Ingrid Johansson, Berit Berglund, Marianne Johansson, Britta Jonsson, Eva-Lisa Johansson, Rigmor Danielsson, Elisabet Lundqvist, Mona Björk, Birgitta Stenberg, Laila Lindbäck, Harriet Sandström.

Nedre raden från vänster:

Brage Grandin, Lars Bergman, Lars Johansson, Bernt Bergman, Stig Backlund, Tord Björk, Örjan Berggren.